Información en español

 

Elvira Willems - cv

Opleiding:

• 2005: gerechtstolk Spaans; SIGV
• 1993: Certificate of Proficiency in English
• 1993: tweede graads lerarenopleiding Frans
• 1990: tolk-vertaler Spaans
• 1985: tolk-vertaler (beëdigd) in de Franse taal
• 1981: kandidaats sociale wetenschappen, specialiteit andragogie
• 1979: gymnasium B

Overige:

• certificaat Commercieel Italiaans en Italiaans als Vreemde Taal
• intensieve cursus simultaantolken te Antwerpen
• NIMA-Public Relations A
• spoedcursus Portugees; privé-les
• cursus journalistiek; LOI
• GGZ-specialisatie voor tolken; KTV
• webredacteur; Eduvision
• Workers' Rights in a Global Economy; ILO
• Nationale Opleiding Media Coach

Talenkennis:

• Nederlands: moedertaal
• Frans: uitstekend
• Engels: uitstekend
• Spaans: uitstekend
• Portugees: uitstekend
• Italiaans: goed
• Duits: goed

Werkervaring:

• 1986-nu: freelance werk (organisatie, vertaling, tolken, begeleiding delegaties) voor een vijftigtal organisaties, waaronder de vakbeweging, ontwikkelingsorganisaties, Fair Trade organisaties, lokaal bestuur, stedenbanden, solidariteitscomités, vrouwenorganisaties, vertaalbureaus en organisaties op het gebied van landbouw;
• 1998-nu:freelance ondertitelaar bij SDI-Media Netherlands (voor RTL-nieuws);
• 2000-nu:freelance projectassistentie bij FNV Mondiaal, beheer projectenwebsite;
• 1989-nu:tolk tijdens een aantal studiereizen van de FNV, Pax Christi, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua aan Brazilië, Colombia, Costa Rica, Cuba en Nicaragua en tegenbezoeken;
• 1999-2003:projectmedewerkster Agrolink te Amsterdam voor een uitwisselingsproject tussen West- en Oost-Europese vakbonden in de zoetwarenindustrie. Taken: organisatie, financiële administratie, coördinatie, verslaglegging, begeleiding;
• 1997:meertalige gids bij rondvaartbedrijf Lovers;
• 1988-1998: projectmedewerkster, vertaalster en coördinator Transnationals Information Exchange te Amsterdam (internationale vakbondsuitwisselingen en bijeenkomsten over thema’s als globalisering, flexibilisering, productieketens, etc.). Taken: coördinatie van de zes kantoren in São Paulo, Detroit, Bangkok, Moskou, Frankfurt en Amsterdam; schrijven van subsidieaanvragen en (financiële) verslaglegging; tolken en vertalen; organisatie en uitvoering van bijeenkomsten en uitwisselingen; verzorgen van publicaties.

Overige werkervaring:

• stages lerarenopleiding Frans;
• projectmedewerkster Chili Komitee Nederland (CKN);
• redactrice buitenlandredactie dagblad de Waarheid;
• twee maanden durende studiereis naar Chili voor CKN.
• stage in psychiatrisch doorgangshuis te Brussel;
• medewerkster cultureel centrum 'de Bombardon' te Leeuwarden;
• medewerkster cultureel centrum ‘de Kosmos’ te Amsterdam;
• internationale werkkampen in Brussel, Lille en Berlijn;
• stage kinderrevalidatiecentrum Lindesteyn te Beetsterzwaag;
• stage jongerencentrum Hippo te Leeuwarden.

Diversen:

• Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV);
• Secretaris tolkensectie SVVT van 2000 tot 2001, voorzitter van 2001 tot 2004;
• Typediploma; Windows, Office, Trados SDL; rijbewijs B;
• Wbtv: 2516;
• KvK: 30252626;
• Lid beroepenveldcommissie voor de vertaalopleidingen van de LOI
.