Information en français Información en español Informação em português

Elvira Willems - tolk en vertaler

Opleiding
Diploma Gerechtstolk Spaans van het SIGV
Certificate of Proficiency in English
Staatsexamen tolk en vertaler Frans
Staatsexamen vertaler Spaans
Tweedegraads lerarenopleiding Frans
Kandidaats sociale wetenschappen
Certificaat Nationaal Mediacoach

Talen
Frans - Nederlands (beëdigd vertaler)
Spaans - Nederlands (beëdigd tolk)
Portugees - Nederlands

Ervaring
Freelance ondertitelaar sinds 1998
Freelance vertaler en tolk sinds 1988
Begeleiding van buitenlandse delegaties sinds 1988

Specialismes
Vakbeweging
Ontwikkelingssamenwerking
Eerlijke handel
Justitie
Lokaal bestuur en stedenbanden
Landbouw en voedingsindustrie

Software
Windows 10
Office 2013
SDL Trados Studio 2015
Titlevision Sub Machine

Voor revisie en voor opdrachten in andere talen werk ik samen met collega's uit mijn professionele netwerk. Ik beschik over rondleidsets en kan behulpzaam zijn bij het regelen van simultaanapparatuur.

Lidmaatschappen