Homepage Información en español Info in het Nederlands

Opdrachtgevers/clients

Vakbeweging / Trade Union Movement
AbvaKabo
CNV Internationaal
FIFPRO
FNV Bondgenoten
FNV Bouw
FNV Company Monitor
FNV Formaat
FNV Mondiaal
IRENE
IUF
MVO Platform
Observatório Social
PSI
SOMO
Stichting Loonwijzer
UNI Global Union

Landbouw / Agriculture
Agri pro-Focus
Agriterra
FIAN
FoodWorld Research and Consultancy
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Lokaal bestuur en stedenbanden / Local Government
Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua
NIMD
Stedenband Amsterdam - Managua
Stedenband Utrecht - León
Stedenband Villa El Salvador (Peru) – Amstelveen
Vereniging Nederlandse Gemeenten International

Eerlijke handel / Fair Trade
AgroFair
CBI
Eerlijke bankwijzer
FairFood
FLO
Max Havelaar
Progreso Network
Publish what you Pay
The Amazon Alternative
Voluntary Principles on Security and Human Rights

Ontwikkeling en milieu / Development and Environment
ADAPTS
Both Ends
Cordaid
FC2
FIAN
Friends of the Earth International
HIVOS
ICCO

IKV Pax Christi
IOB
Landelijke India Werkgroep
Milieudefensie
Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (now ActionAid)
Nobel Women's Initiative
OneWorld

Organisatie Latijns-Amerika Activiteiten
Oxfam-Novib
PSO
Rabobank Foundation
Solidaridad
Stop AIDS now!
Transnationals Information Exchange
Transnational Institute

Ondertiteling / Subtitling

SDI-Media International
IF-productions
Miranda's Filmproducties
Video Adapt
Worldreport

Organisatiebureaus / Organisation Agencies
Avance

greenmonday
Schuttelaar & Partners
Van Rheenen evaluaties

Vertaal- en tolkbureaus / Translation Agencies
Aapeha
Attached
Business Interpreters
Concorde
Elycio talen
FAX Translations
Kern
Interlingo
Linguist Link
Nederlandse Film- en Geluidsdienst
Servicio
Taalente
TVCN
Tolken.nl

Vertaalcircuit

Kunst, cultuur en media / Art, Culture and Media
Festival Oude Muziek
Geluid in Zicht
Instituto Cervantes
LOI
Nederlands Film Festival
Nederlandse Raad voor het Spiritisme

Radio Nederland
Uitgeverij Schors
Uitgeverij SPN
Werkhuis

Justitie / Justice
IND
Inspectie jeugdzorg
Politie

Raad voor de Rechtsbijstand

Rechtbank